صندلی اکسنت رونیکا

Code: 1507104
محبوب ترین نام تجاری در تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی

9,308,600 تومان

8,109,600 تومان

58W×55D×81H
پارچـــه :2.2متر

RONICA ACCENT CHAIR

Code: 1507104
Most Popular Brand in Home Decoration & Furniture

9,308,600 T

8,109,600 T

58W×55D×81H
Fabric : 2.2 m

صندلی اکسنت رونیکا

Code: 1507104
محبوب ترین نام تجاری در تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی

9,308,600 تومان

8,109,600 تومان

58W×55D×81H
پارچـــه :2.2متر

RONICA ACCENT CHAIR

Code: 1507104
Most Popular Brand in Home Decoration & Furniture

9,308,600 T

8,109,600 T

58W×55D×81H
Fabric : 2.2 m