مبل یک نفره کیا

Code: 1701100
محبوب ترین نام تجاری در تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی

16,186,500 تومان

14,061,000 تومان

86W×90D×75H
پارچـــه :3.9متر

KIA SOFA FOR 1 PERSON

Code: 1701100
Most Popular Brand in Home Decoration & Furniture

16,186,500 T

14,061,000 T

86W×90D×75H
Fabric : 3.9 m