مبل یک نفره چیلان

Code: 1701105
محبوب ترین نام تجاری در تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی

23,762,000 تومان

21,527,500 تومان

96W×90D×75H
پارچـــه :4.1متر

CHILAN SOFA FOR 1 PERSON

Code: 1701105
Most Popular Brand in Home Decoration & Furniture

23,762,000 T

21,527,500 T

96W×90D×75H
Fabric : 4.1 m