آباژور ریوا

Code: 2801122
محبوب ترین نام تجاری در تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی

4,490,800 تومان

4,272,800 تومان

35W×35D×150H
پارچـــه :0.4متر

RIVA LAMPSHADE

Code: 2801122
Most Popular Brand in Home Decoration & Furniture

4,490,800 T

4,272,800 T

35W×35D×150H
Fabric : 0.4 m